RBH x AIS_Mobile_How to redeem_myAIS
RBH x AIS_Mobile_How to use_Code

เงื่อนไขและข้อกำหนดการแลกคะแนน AIS Point

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน AIS (“ผู้ใช้งาน”) สามารถแลกคะแนนสะสม AIS Point ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อรับ Robinhood e-Coupon
 • สำหรับผู้ใช้งาน AIS ทั่วไป (ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน)
  − แลกคะแนน AIS Point ได้ผ่านแอปพลิเคชัน myAIS ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่า e-Coupon จะหมด และสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด Robinhood e-Coupon ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
  – ใช้คะแนน AIS Point 100 คะแนน เพื่อแลกรับ Robinhood e-Coupon ส่วนลดมูลค่า 50 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 200 บาท (กรุณาตรวจสอบจำนวนสิทธิ์กับ AIS)
 • สำหรับผู้ใช้งาน AIS Serenade
  − แลกคะแนน AIS Point ได้ผ่านแอปพลิเคชัน myAIS ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่า e-Coupon จะหมด และสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด Robinhood e-Coupon ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
  – ใช้คะแนน AIS Point 100 คะแนน เพื่อแลกรับ Robinhood e-Coupon ส่วนลดมูลค่า 60 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 200 บาท (กรุณาตรวจสอบจำนวนสิทธิ์กับ AIS)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งาน AIS ที่มีคะแนนเพียงพอตามข้อกำหนดของ AIS เท่านั้น
 • โค้ดที่ได้รับจากการแลกสิทธิ์สามารถใช้ได้ภายในเดือนที่กดแลกสิทธิ์เท่านั้น
 • จำกัดการใช้ e-Coupon 1 ใบ ต่อ รายการสั่งซื้อ
 • โปรดระบุโค้ด e-Coupon ที่ได้รับ ในขั้นตอนการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood
 • ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยการ log-in ผ่าน myAIS app หรือ กด *550*2# โทรออก
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • AIS และ Robinhood มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือระยะเวลาได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ AIS และ Robinhood เป็นที่สุด
 • หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน AIS Point หรือโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ AIS Call Center โทร. 1175