Site Overlay

รู้จักเรามากขึ้น

โรบินฮู้ด แอปเล็กๆ แต่ตั้งใจทำเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของฟู้ดเดลิเวอรี่ไทย มีหน้าที่หลัก คือ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างร้านเล็กร้านน้อยกับลูกค้าของร้านให้เจอกัน เพื่อช่วยให้ร้านอาหารมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหาร ลูกค้ามีความสุขจากการได้รับประทานอาหารอร่อยที่มีคุณภาพและปริมาณเท่ากับนั่งทานในร้าน และในระหว่างการเชื่อมต่อนั้นเรายังตั้งใจที่จะช่วยสร้างงานที่มีผลตอบแทนที่เป็นธรรมอีกนับหมื่นงานให้กับผู้ส่งอาหารหรือไรเดอร์ที่จะเป็นผู้เชื่อมต่อสำคัญในส่งมอบความสุขจากร้านอาหารถึงมือลูกค้า ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นจากร้านเล็กๆ ที่เดิมอาจจะไม่มีกำลังพอที่จะไปอยู่บนแพลตฟอร์มส่งอาหารได้ รวมถึงร้านอร่อย ร้านดังระดับตำนานอีกหลายร้านที่ไม่เคยอยู่บนแพลตฟอร์มไหนมาก่อนก็ให้เกียรติเข้าร่วมบนแพลตฟอร์มโรบินฮู้ดในครั้งนี้ รวมถึงร้านค้าพันธมิตรอีกมากมาย

#แอปเล็กเล็กแต่ตั้งใจทำ
#แอปเพื่อคนตัวเล็ก

โรบินฮู้ด แอปเล็กๆ แต่ตั้งใจทำเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของฟู้ดเดลิเวอรี่ไทย มีหน้าที่หลัก คือ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างร้านเล็กร้านน้อยกับลูกค้าของร้านให้เจอกัน เพื่อช่วยให้ร้านอาหารมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหาร ลูกค้ามีความสุขจากการได้รับประทานอาหารอร่อยที่มีคุณภาพและปริมาณเท่ากับนั่งทานในร้าน และในระหว่างการเชื่อมต่อนั้นเรายังตั้งใจที่จะช่วยสร้างงานที่มีผลตอบแทนที่เป็นธรรมอีกนับหมื่นงานให้กับผู้ส่งอาหารหรือไรเดอร์ที่จะเป็นผู้เชื่อมต่อสำคัญในส่งมอบความสุขจากร้านอาหารถึงมือลูกค้า ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นจากร้านเล็กๆ ที่เดิมอาจจะไม่มีกำลังพอที่จะไปอยู่บนแพลตฟอร์มส่งอาหารได้ รวมถึงร้านอร่อย ร้านดังระดับตำนานอีกหลายร้านที่ไม่เคยอยู่บนแพลตฟอร์มไหนมาก่อนก็ให้เกียรติเข้าร่วมบนแพลตฟอร์มโรบินฮู้ดในครั้งนี้ รวมถึงร้านค้าพันธมิตรอีกมากมาย

#แอปเล็กเล็กแต่ตั้งใจทำ
#แอปเพื่อคนตัวเล็ก

เกี่ยวกับ Robinhood

เกี่ยวกับ Robinhood

บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures ในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะรายย่อยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ ภายใต้ชื่อ “โรบินฮู้ด” (Robinhood) ที่มุ่งมั่นตั้งใจให้เป็นช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ลูกค้า และคนขับ เพื่อให้เกิดเป็น ecosystem ที่แข็งแรงและยั่งยืน ก่อนมุ่งพัฒนาสู่การเป็น Digital Fulfillment and Lifestyle Platform ต่อไป

บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures ในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะรายย่อยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ ภายใต้ชื่อ “โรบินฮู้ด” (Robinhood) ที่มุ่งมั่นตั้งใจให้เป็นช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ลูกค้า และคนขับ เพื่อให้เกิดเป็น ecosystem ที่แข็งแรงและยั่งยืน ก่อนมุ่งพัฒนาสู่การเป็น Digital Fulfillment and Lifestyle Platform ต่อไป