Site Overlay

สิทธิพิเศษสำหรับ โรบินฮู้ด ไรเดอร์ เท่านั้น!

สิทธิพิเศษสำหรับ โรบินฮู้ด ไรเดอร์ เท่านั้น!

รับสิทธิ์ เช่าขับ
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

เช่าขับได้ง่ายๆ ในราคาสบายกระเป๋าเพียงวันละ 120 บาท

พิเศษ! เพียงแค่สมัครเป็น โรบินฮู้ด ไรเดอร์
ก็สามารถเช่าได้เลยทันที!

พิเศษ! เพียงแค่สมัครเป็น โรบินฮู้ด ไรเดอร์ ก็สามารถเช่าได้เลยทันที!

ขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับโรบินฮู้ดแล้วดียังไง?

ขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับโรบินฮู้ดแล้วดียังไง?

เปิดโอกาสใหม่
สร้างงาน สร้างอาชีพ

ขับขี่ง่าย ไม่ต้องบํารุงรักษาด้วย
ตนเอง สามารถติดต่อศูนย์บริการ
ได้ตลอด 24 ชม.

สามารถเปลี่ยนแบตเตอรีที่จุดเปลี่ยน
แบตเตอรีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ครอบคลุมทุกพื้นที่

ไม่ต้องเป็นเจ้าของก็ขี่ได้
ด้วยระบบเช่า รายวัน/เดือน/ปี
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
ขับขี่ได้ระยะไกล เหมาะกับงาน
เดลิเวอรี่อย่างแท้จริง

เช่าขับอย่างน้อย 900 วัน
รับสิทธิ์เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
ได้ในราคาเพียง 1,000 บาท*

ไม่ง้อน้ํามัน ลดค่าใช้จ่ายได้สูงสุด
ถึง 80% เพิ่มรายได้ ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ

โปรโมชันและสิทธิพิเศษอีกมากมาย
พิเศษเฉพาะ Robinhood Rider
เท่านั้น

เปิดโอกาสใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพ

ไม่ง้อน้ํามัน ลดค่าใช้จ่าย ได้สูงสุดถึง 80% เพิ่ม รายได้ ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง ขับขี่ได้ ระยะไกล เหมาะกับงาน เดลิเวอรี่อย่างแท้จริง

สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่จุดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่

โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ อีกมากมาย พิเศษเฉพาะ ไรเดอร์ Robinhood เท่านั้น

ไม่ต้องเป็นเจ้าของก็ขี่ได้ ด้วยระบบ เช่า รายวัน /เดือน/ปี สมัครง่ายไม่ ยุ่งยาก

ขับขี่ง่าย ไม่ต้องบํารุง รักษาด้วยตนเอง สามารถติดต่อศูนย์ บริการได้ตลอด 24 ชม.

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ
ลดฝุ่น PM 2.5

เช่าขับอย่างน้อย 900 วัน รับสิทธิ์เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้
ในราคาเพียง 1,000 บาท*

พาร์ทเนอร์
ของเรา

อีทราน (ไทยแลนด์) สตาร์ทอัพผู้พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด ภายใต้แบรนด์ ETRAN ผู้มีแนวคิด วิสัยทัศน์ และมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่สะอาด สร้างสรรค์ประสบการณ์ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน โดย มียานยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวเชื่อมจังหวะชีวิตเข้าด้วยกัน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยโมเดล ธุรกิจใหม่ เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่สังคมไทย พร้อมกระจายองค์ความรู้ สร้างโอกาสเข้า มาเป็นส่วนร่วมในการเริ่มต้น Ecosystem ของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนโลกที่ดีกว่า ตาม แนวคิด Drive The Better World

เอช เซม มอเตอร์ ( H SEM MOTOR ) ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ฝีมือคนไทยเพื่อคนไทย” ด้วยมุมมองวิสัยทัศน์ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมรองรับธุรกิจ Food Delivery, Logistics มั่นใจเมื่อใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า H SEM ด้วยระบบการบริหารจัดการ ภายใต้โครงการ “ECO SMART BATTERY CHARGER” ตู้ชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ หรือ Battery Swapping Tank สั่งการผ่านหน้าจอด้วยระบบสัมผัส ออกแบบเพื่อตอบโจทย์กลุ่ม Rider ให้สามารถเข้ามาใช้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เน้นใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว แบตเตอรี่น้ำหนักเบา เปลี่ยนแบตรวดเร็วไม่เกิน 4 นาที ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง พร้อมคืนอากาศสะอาดให้กับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด The Best of Driving

พาร์ทเนอร์ของเรา

อีทราน (ไทยแลนด์) สตาร์ทอัพผู้พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด ภายใต้แบรนด์ ETRAN ผู้มีแนวคิด วิสัยทัศน์ และมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่สะอาด สร้างสรรค์ประสบการณ์ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน โดย มียานยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวเชื่อมจังหวะชีวิตเข้าด้วยกัน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยโมเดล ธุรกิจใหม่ เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่สังคมไทย พร้อมกระจายองค์ความรู้ สร้างโอกาสเข้า มาเป็นส่วนร่วมในการเริ่มต้น Ecosystem ของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนโลกที่ดีกว่า ตาม แนวคิด Drive The Better World

เอช เซม มอเตอร์ ( H SEM MOTOR ) ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ฝีมือคนไทยเพื่อคนไทย” ด้วยมุมมองวิสัยทัศน์ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมรองรับธุรกิจ Food Delivery, Logistics มั่นใจเมื่อใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า H SEM ด้วยระบบการบริหารจัดการ ภายใต้โครงการ “ECO SMART BATTERY CHARGER” ตู้ชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ หรือ Battery Swapping Tank สั่งการผ่านหน้าจอด้วยระบบสัมผัส ออกแบบเพื่อตอบโจทย์กลุ่ม Rider ให้สามารถเข้ามาใช้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เน้นใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว แบตเตอรี่น้ำหนักเบา เปลี่ยนแบตรวดเร็วไม่เกิน 4 นาที ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง พร้อมคืนอากาศสะอาดให้กับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด The Best of Driving

สเปค

เราคัดสรร EV BIKE ที่ดีที่สุดในประเทศมาเพื่อ
Rider ของ Robinhood โดยเฉพาะ ให้พี่ ๆ
Rider ได้โลดแล่นบนถนนด้วยรถ EV ได้ เพียง
วันละ 120 บาท ไม่ต้องเสียค่าชาร์จและค่าซ่อม
บำรุง

พาร์ทเนอร์ของเรา

ความเร็วสูงสุด

(กม./ชม.)

ระยะทางที่วิ่งได้สูงสุด

(ต่อการชาร์จ)

กำลังมอเตอร์ไฟฟ้า

(วัตต์)

มาตรฐานการกันน้ำ

ระบบเบรค

พาร์ทเนอร์

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
120 กม./ชม.

ระยะทางที่วิ่งได้สูงสุด
250 กม.*

กำลังมอเตอร์ไฟฟ้า (วัตต์)
7,000 วัตต์

มาตรฐานการกันน้ำ
IP67

ระบบเบรค
disc เบรก หน้า-หลัง

120 กม./ชม.

250 กม.

7,000 วัตต์

IP67

disc เบรก หน้า-หลัง

พาร์ทเนอร์

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
90 กม./ชม.

ระยะทางที่วิ่งได้สูงสุด
140 กม.

กำลังมอเตอร์ไฟฟ้า (วัตต์)
3,000 วัตต์

มาตรฐานการกันน้ำ
IP66

ระบบเบรค
disc เบรก หน้า-หลัง

90 กม./ชม.

140 กม.

3,000 วัตต์

IP66

disc เบรก หน้า-หลัง

5 ขั้นตอนการเช่าขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

5 ขั้นตอนการเช่าขับ EV BIKE

สมัครเป็นคนขับ
Robinhood

ศึกษารายละเอียด
ของแต่ละพาร์ท
เนอร์

ลงทะเบียน พร้อม
เลือกพาร์ทเนอร์
ที่สนใจ

ทำสัญญากับ
พาร์ทเนอร์

รออนุมัติ นัดรับ
รถที่ศูนย์บริการ

สมัครเป็นคนขับ
Robinhood

ลงทะเบียนพร้อม
เลือกพาร์ทเนอร์ที่สนใจ

รออนุมัติ นัดรับ
รถที่ศูนย์บริการ

ศึกษารายละเอียด
ของแต่ละพาร์ท
เนอร์

ทำสัญญากับ
พาร์ทเนอร์

ลงทะเบียนเช่าขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ev-bike

ev-bike

ติดต่อสอบถาม

เมื่อคุณให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้แก่บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (“บริษัท”) คุณรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของคุณที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเช่าขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และ/หรือรับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรของบริษัท ได้แก่ บริษัท อีทราน เรนทัล จำกัด (ETRAN) หรือบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (H SEM) ตามที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวติดต่อคุณเพื่อนำเสนอข้อมูลและดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับการให้เช่าขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแก่คุณ

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณและสิทธิของคุณ ที่นี่

หากคุณไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัท บริษัทจะไม่สามารถเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรของบริษัทที่คุณระบุไว้เพื่อดำเนินการตาม ความประสงค์ของคุณได้