Site Overlay

สมัครโปรดีดี

เริ่มสมัครล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันนี้!

มีผลตั้งแต่มกราคม 2565 หรือจนกว่าบริษัทกำหนด

สมัครได้ด้วยตนเองผ่านทาง LINE

ส่งหนังสือเข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี มาที่ operation@robinhood.in.th
โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

เริ่มสมัครล่วงหน้า
ได้ตั้งแต่วันนี้!

มีผลตั้งแต่มกราคม 2565 หรือจนกว่าบริษัทกำหนด

สมัครได้ด้วยตนเองผ่านทาง LINE

ส่งหนังสือเข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี มาที่
operation@robinhood.in.th
โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นเอกสาร
พร้อมสำเนาบัตรประชาชน