Site Overlay

อัตราค่าส่ง Robinhood

พฤษภาคม 2565

ประเภทร้านค้า
อัตราค่าจัดส่ง*
ร้านค้าทั่วไป
30 บาท/ 3 กิโลเมตรแรก
(หลังจากนั้น กิโลเมตรต่อไป คิดเพิ่มตามระยะทางปกติ)*
ร้านค้าที่ร่วมดีดี
20 บาท/ 10 กิโลเมตรแรก
(หลังจากนั้น กิโลเมตรต่อไป ตามระยะทางปกติ)*

อัตราค่าจัดส่ง/บริการ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงในส่วนค่าส่ง ขึ้นอยู่กับโปรโมชัน พื้นที่ให้บริการ และเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลา
* พื้นที่ให้บริการโปรโมชั่น : กรุงเทพและปริมณฑล, จ.เชียงใหม่, พัทยา
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด​

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. สำหรับลูกค้าที่สั่งอาหารหรือเครื่องดื่ม ผ่านแอป Robinhood เฉพาะร้านที่เข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี อัตราบริการค่าส่งจะเริ่มต้นที่ 20 บาท ต่อ 10 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรต่อไป คิดเพิ่มตามระยะทางปกติ*
  (ร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี อัตราบริการค่าส่งจะเริ่มต้นที่ 30 บาท ต่อ 3 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรต่อไป คิดเพิ่มตามระยะทางปกติ)*
  * อัตราค่าจัดส่ง/บริการ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงในส่วนค่าส่ง ขึ้นอยู่กับโปรโมชัน พื้นที่ให้บริการ และเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลา
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565
 3. ลูกค้าสามารถสังเกตร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี จะมีสัญลักษณ์แถบสีส้ม และมีข้อความว่า “ร้านนี้ร่วมโปรดีดี” แสดงเพิ่มเติมบนหน้าแรกของแอป Robinhood
 4. Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และการยกเลิกของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของ Robinhood เป็นที่สุด
 5. การให้บริการ Food Delivery Platform ของแอป Robinhood เป็นการให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโครงการ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 7. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564